W Łomży

Historia

Łomża jest miastem znajdującym się w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim. Stanowi trzecie co do wielkości – po Białymstoku i Suwałkach – miasto w tym województwie. Jego historia była bardzo burzliwa. Warto jednak się z nią bliżej zapoznać i odwiedzić miejscowość, mimo że region ten nie należy do najpopularniejszych pod względem turystycznym.

Początki Łomży

Początki datuje się na IX wiek, gdy powstał tutaj cyplowy gródek. Wkrótce wprawdzie spłonął, ale pod koniec stulecia został odbudowany. Łomża uzyskała prawa miejskie w 1418 roku i wtedy też nastąpił jej rozkwit. Bierze się to głównie ze względu na unię polsko-litewską i obecność wojsk na wschodzie, które gwarantowały miastu bezpieczeństwo. Jednocześnie przez Łomżę przebiegało wiele rozmaitych szlaków handlowych, np. na Litwę i do Prus. Hossa skoczyła się w XVII wieku, kiedy miasto było często nawiedzane przez wojny, pożary, czy powodzie, wskutek czego w pewnym momencie liczyło ono nawet 300 osób. Ponowny rozwój został zapoczątkowany w XIX wieku.

Ważne miejsca w Łomży

To właśnie w XIX wieku powstał browar w Łomży, który cieszy się popularnością aż po dzisiaj. Wybudowano wtedy także ratusz, pocztę, czy gmach sądu. Również Wielka Synagoga stanowi atrakcję, którą warto odwiedzić. Jeśli chodzi zaś o kościoły, to nie należy zapominać o Katedrze Św. Archanioła Michała z początku XVI wieku. Jest zrobiona w stylu gotyckim. Wśród przyrodniczych atrakcji należy wymienić Wzgórze Świętego Wawrzyńca oraz Górę Królowej Bony, które są związane z dawnymi lokacjami miasta.