W Łomży

Historia

Łomża stanowi trzecie co do wielkości miasto w województwie podlaskim. Mimo że rejony te nie są znane jako typowo turystyczne, to jednak pobyt tutaj może okazać się ciekawy, zwłaszcza pod kątem otrzymania cennej wiedzy historycznej.

Historia Łomży

Historia Łomży zaczyna się już w IX wieku. Wtedy to powstał gródek, który wkrótce uległ pożarowi, ale szybko został odbudowany. Także z tego okresu pochodzą pierwsze wzmianki dotyczące Wzgórza Świętego Wawrzyńca i Góry Królowej Bony, które po dzisiaj stanowią atrakcję turystyczną. Prawa miejskie zostały uzyskane przez Łomżę w 1418 roku. Kamieniem milowym była unia polsko-litewska, dzięki czemu obecność wojsk na wschodzie gwarantowała miastu bezpieczeństwo przed atakami. Od tego momentu nastąpił też rozkwit – budowano wiele domów, kościołów, Łomża miała też dwór królewski, łaźnię, czy spichlerze zbożowe. Tymi drogami przebiegały różnorodne szlaki handlowe. Dopiero w XVII wieku uległo to zmianie na niekorzyść. Pożary, wojny i powodzie spowodowały, że żyło się coraz trudniej, a pod koniec wieku ludność wynosiła nawet 300 osób.

Wzrost gospodarczy

Łomża zanotowała jednak wzrost gospodarczy na początku XIX wieku wraz z utworzeniem Księstwa Warszawskiego. Dużą zaletą były rozległe węzły komunikacyjne, które posiadało miasto. W tym czasie powstało też wiele zabytków i obiektów użytku publicznego, np. browar, który po dzisiaj jest jednym z najpopularniejszym i najchętniej kupowanych w Polsce, a także Wielka Synagoga, ratusz, poczta, czy też sąd.