Jak przeprowadzić polubowną windykację należności?

Inne

Prowadzenie firmy, nawet jeśli jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, często wiąże się z koniecznością ściągania należności od innych podmiotów. Nie zawsze inne firmy są chętne do wywiązywania się ze zobowiązań, a wtedy należy przedsięwziąć odpowiednie kroki. Windykacja należności może być prowadzona na drodze sądowej lub polubownie. Ta druga opcja jest o wiele mniej kosztowna i korzystniejsza dla oby stron.

Windykacja należności – od czego ją zacząć?

Chcąc polubownie dogadać się ze swoim dłużnikiem, warto już na wczesnym etapie rozpocząć rozmowę na temat tego, dlaczego długi nie są spłacane. Można to zrobić osobiście lub poprzez firmę, która zajmuje się profesjonalnie windykacją należności. Wczesne zdiagnozowanie, że mogą nastąpić problemy ze spłatą zobowiązania, a następnie natychmiastowa reakcja sprawią, że podmiot, który utracił płynność finansową, w pierwszej kolejności będzie spłacał długo wobec wierzycieli, którzy podjęli jakąkolwiek formę interwencji. Często wystarczy zwykłe ponaglenie.

Jak rozpocząć windykację?

Pierwszy etap skutecznej windykacji powinien być dostosowany do sytuacji. Oznacza to, że jeśli współpraca, niezależnie od tego na jakiej płaszczyźnie była prowadzona, przebiegała dobrze, to nie warto stosować radykalnych metod. Wtedy dłużnik najczęściej ma chwilowe problemy finansowe, a biorąc pod uwagę, że jest to stan przejściowy, warto dogadać się polubownie, przekładając termin spłaty wedle możliwości dłużnika. Windykacja należności w ten sposób pozwoli wydłużyć termin spłaty na tyle krótko, jak wierzyciel może sobie na to pozwolić, ale też na tyle długo, by dłużnik był w stanie zgromadzić odpowiednie środki. Priorytetem jest to, by odzyskać przynajmniej część należności i uniknąć sytuacji, w której nie będzie możliwości odzyskać czegokolwiek na skutek na przykład likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub przeprowadzenia przez dłużnika upadku konsumenckiego. Jeśli sprawa trafi do sądu, często trudno o odzyskanie należności.