E-mail

Inne

Realizowanie działań marketingowych za pośrednictwem Internetu staje się obecnie coraz bardziej popularne, co wynika z możliwości korzystania z coraz bardziej skutecznych narzędzi marketingu internetowego. Rośnie również liczba potencjalnych klientów, do których takie działania jak e-mail marketing pozwalają dotrzeć. Skuteczność działań marketingowych za pośrednictwem Internetu rośnie.

Decydując się na takie działania jak e-mail marketing ważne jest by wybierać firmy, które mają odpowiednie doświadczenie przy realizowaniu kampanii marketingowych z wykorzystaniem określonych narzędzi dostępnych w internetowym marketingu. Ma to duże znaczenie z punktu widzenia możliwych do uzyskania efektów przy określonych środkach finansowych zainwestowanych w marketing.