Urządzenia doustne czy CPAP na bezdech senny?

Inne


Niezależnie od przyczyny, niektórzy pacjenci całkowicie rezygnują z kontynuowania leczenia bezdechu sennego. Ale to, że odłożyli maskę CPAP, nie oznacza, że ich bezdech także zniknął… Jako alternatywę dla leczenia poprzez aparat do bezdechu, możesz polecić swoim pacjentom urządzenie dentystyczne jako możliwą opcję, która może pomóc w leczeniu bezdechu sennego u niektórych pacjentów.

Jak działają urządzenia doustne do leczenia bezdechu sennego?

Terapia CPAP i związany z nią aparat do bezdechu jest nadal najbardziej zalecaną opcją leczenia w celu zmniejszenia objawów bezdechu, ale istnieje wiele różnych opcji leczenia bezdechu sennego, które są łatwo dostępne dla pacjentów. Jednak nawet przy wszystkich opcjach i postępach z nimi związanymi niektórzy ludzie nadal nie są w stanie tolerować żadnego rodzaju tych urządzeń z powodu dyskomfortu, jaki ich zdaniem jest związany z ich użytkowaniem. Zapraszamy na https://mfzaar.pl/kategoria-produktu/aparaty-na-bezdech-senny/.

W jaki sposób urządzenia doustne leczą bezdech senny?

Urządzenia doustne, dopasowane przez wykwalifikowanych dentystów, stanowią alternatywne leczenie dla wielu pacjentów, którzy nie mogą lub nie chcą korzystać z terapii z aparatem do bezdechu CPAP. Występują w wielu różnych formach, ale w większości przypadków są zwykle wykonywane na zamówienie. Głównym celem urządzenia dentystycznego jest utrzymywanie dróg oddechowych otwartych podczas snu, zapobiegając tym samym ich zapadaniu się i blokując normalny przepływ powietrza podczas oddychania. Urządzenia dentystyczne nie mają być substytutem terapii CPAP u większości pacjentów i powinny być traktowane wyłącznie jako pewnego rodzaju plan awaryjny.