Breaking News

Szpital Łomża

Szpital w Łomży

Szpital to jedna z najważniejszych placówek, która świadczy usługi w opiece zdrowotnej. W szpitalu pacjent otrzymuje całodobową lub jednodniową opiekę lekarską oraz pielęgniarską. Najważniejszym zadaniem szpitali jest leczenie pacjentów. Placówka zajmuje się również opieką zdrowotną ludzi zdrowych. Jednym z takich oddziałów jest — oddział położniczy.

W każdym szpitalu znajdują się oddziały szpitalne i pion diagnostyczny. Sale zabiegowo-leczniczy i rehabilitacyjny oraz zaplecze techniczno-gospodarcze. Tak jest i również w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ten szpital znajduje przy Alei Józefa Piłsudskiego 11 w Łomży. Placówka ta dodatkowo świadczy takie usługi jak:

Podstawowa opieka zdrowotna

POZ obejmuję przede wszystkim profilaktykę chorób. W tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne. Wykonują również świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia. Podstawowa opieka zdrowotna udziela porad w leczeniu schorzeń. W tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej. Można tu również wykonać EKG, RTG i USG. Możliwość wykonywania zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta. Lekarze mogą pacjentów kierować to innych poradni specjalistycznych oraz na leczenie szpitalne. W przypadku, gdy potrzebna jest rehabilitacja. Lekarz może w tym przypadku wydać skierowanie na rehabilitację. A w przypadku skierowania do sanatorium wydaje zaświadczenie dotyczące stanu zdrowia pacjenta.

Specjalistyczna opieka medyczna — tutaj przede wszystkim mam na myśli leczenie psychiatryczne.

W Łomży od 1 stycznia 1999 roku szpital funkcjonuje, jako samodzielny, publiczny zakład opieki zdrowotnej. W szpitalu w Łomży znajduje się kilkanaście oddziałów, które mogą leczyć pacjentów.

 • Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej;
 • Oddział Wewnętrzny;
 • Oddział Chirurgiczny;
 • Oddział Ortopedyczno-Urazowy;
 • Oddział Urologiczny;
 • Oddział Dziecięcy;
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy;
 • Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Opieki Noworodka;
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Intensywnej Terapii Dziecięcej;
 • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z Pododdziałem Obserwacyjno-Zakaźnym Dziecięcym;
 • Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy;
 • Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Reumatologii;
 • Oddział Neurologiczny;
 • Oddział Okulistyczny;
 • Oddział Laryngologiczny;
 • Oddział Psychiatryczny z Oddziałem Psychiatrycznym Dziennego Pobytu.

Szpital wojewódzki Łomża

Szpital w Łomży to miejsce, które najczęściej odwiedzają pacjenci  chorzy, jak i zdrowi. Osoby te zwykle chorują na przewlekłe lub ciężki choroby. Niektóre z nich można tylko i wyłącznie wyleczyć w szpitalu. Szpital świadczy usługi na poziomie podstawowym i specjalistycznym dla mieszkańców miasta i powiatu łomżyńskiego. Szpital pełni codziennie ostry dyżur na wszystkich oddziałach. Placówka ta zatrudnia samych wyspecjalizowanych lekarzy.

Najważniejszym celem szpitala jest zapewnienie pacjentom opieki szpitalnej m.in.:

 • Diagnostycznej, rehabilitacyjnej, lecznictwa specjalistycznego;
 • Profilaktyki onkologicznej;
 • Sprzętu ortopedycznego i pomocniczego w przypadku ratownictwa medycznego;
 • Organizowanie szkoleń.

W szpitalu można również skorzystać z poradni specjalistycznych. Oprócz tego znajdują się tu  pomieszczenia przeznaczone do przeprowadzania operacji i dział higieny szpitalnej. Na terenie szpitala można również skorzystać z takich badań jak:

 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej — np. pobieranie krwi;
 • Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej — np. pobieranie wymazu z gardła i nosa;
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej — np. prześwietlenia.

W szpitalu na miejscu można zrobić również szereg badań na podstawie skierowania wydanego przez lekarza. Znajdziemy tu przede wszystkim pracownie.

 • Endoskopii Gastroenterologicznej;
 • Koronarografii;
 • Hemodynamiki;
 • Rezonansu Magnetycznego;
 • Tomografii Komputerowej.
 • Placówka dysponuje również mammografem, ultrasonografem, aparatami rentgenowskimi oraz densytometrami.

W odległości ok. 200 m od budynku szpitala mieści się Hotel. W hotelu tym można wynająć pokój za przyzwoitą cenę. W hotelu do wynajęcia są 1, 2, 3-osobowe pokoje. Wszystkie pokoje posiadają łazienki. Możliwe jest również wykupienia posiłków w bufecie szpitala. Za pobyt w hotelu płaci się gotówką w punkcie kasowym szpitala.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *