Breaking News

OKE Łomża

OKE Łomża

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna to instytucja, będąca pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Instytucja ta odpowiada przede wszystkim za przygotowywanie i organizowanie zewnętrznego systemu oceniania. Takich jak sprawdzian po szkole podstawowej, egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny, egzamin zawodowy oraz egzaminy eksternistyczne.  W Polsce od 1999 r. istnieje osiem Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna została powołana z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Sejm RP na mocy ustawy z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. nr 117 poz.759).

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

W Polsce funkcjonuje osiem Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych pracujących pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Każda z OKE w województwach przygotowuje, organizuje, przeprowadza. Oraz podsumowuje zewnętrzne testy oceniające wiedzę i umiejętności uczniów. Taka wiedza uczniów będzie potrzebna, wtedy gdy będziemy chcieli wybrać odpowiednią szkołę do dalszego kształcenia. W  internecie tak jak i na stronie OKE znajdziemy przede wszystkim informacje związane z egzaminem. Czyli podstawę programową, arkusze egzaminacyjne, informatory, materiały dodatkowe. A także wyniki egzaminów i harmonogram, komunikaty i inne informacje.

 • Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie. W odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym. Co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej;
 • Egzamin gimnazjalny;
 • Egzamin maturalny to egzamin, który pełni trzy zasadnicze funkcje:
  • wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów;
  • stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego;
  • zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji;
 • Egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla uczniów i słuchaczy branżowych szkół I i II stopnia. A także dla techników oraz szkół policealnych. Egzamin zawodowy to egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Jest to ‎forma oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji zawodowej. Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej;
 • egzamin eksternistyczny jest to płatny egzamin zewnętrzny. Wprowadzony w następujących szkołach: zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła podstawowa dla dorosłych. A także gimnazjum dla dorosłych oraz liceum dla dorosłych.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży obecnie znajduje się w budynku przy Zespole Szkół Drzewnych znajdującym.  Budynek znajduje się na ulicy al. Legionów 9. W serwisie OKE Łomża znajdziemy również arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat. Arkusze zawierają zadania, których celem jest weryfikacja wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania. Oprócz samych arkuszy, w witrynie CKE znajdziemy także kryteria oceniania rozwiązywanych zadań pisemnych. Taka pomoc pomoże w zdaniu egzaminu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *