Breaking News

Egzaminy do policji – jak je zdać?

testy do policji

Wiele dzieci deklaruje, że w przyszłości chcą zostać policjantami, lekarzami czy strażakami. Niektóre z nich realizują te marzenia w dorosłym życiu. Praca w policji polega przede wszystkim na zapobieganiu przestępczości. Zadaniem policji jest również dbanie o porządek publiczny i chronienie obywateli. Policjantem możne zostać każda osoba, która spełnia poniższe warunki:

 • Policjantem może obywatel naszego kraju, który ma nieposzlakowaną opinię;
 • Osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo bądź przestępstwo skarbowe;
 • Osoba, która korzysta z pełni praw publicznych;
 • Dodatkowo musi mieć minimum średnie wykształcenie i gwarantować zachowanie poufności zgodnie z wymogami, które określają przepisy;
 • Musi być zdolnym do służby dzięki zdolności fizycznej i psychicznej, a także być gotowym do podlegania szczególnej dyscyplinie;
 • Jeżeli kandydat podlega kwalifikacji wojskowej, musi posiadać uregulowany stosunek do służby.

To są podstawowe wymogi, które należy spełnić, aby zostać policjantem. Osoby, które je spełniają mogą rozpocząć starania się o przyjęcie w policji.

Egzaminy do policji 2018

Rekrutacja do Policji wiąże się z szeregiem testów, którym muszą sprostać kandydaci. Cały proces można podzielić na dwie części: pierwszy to złożenie dokumentów, rozmowa wstępna. Jak i również konieczność poprawnej odpowiedzi na 40 losowo wybranych pytań. Dotyczących wiedzy z zakresu władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej, zakresu bezpieczeństwa publicznego i ruchu drogowego. Ważne jest również, aby coś wiedzieć na temat bezpieczeństwa publicznego, administracji publicznej, funkcjonowania policji. Jak i również o Unii Europejskiej i na temat klęsk żywiołowych. Test z wiedzy nie jest testem selekcyjnym. Oznacza to, że każdy kandydat przechodzi do kolejnego etapu. Test ten będzie się liczył na koniec. 

Druga część naboru do Policji składa się z testu sprawnościowego, podczas którego niezwykle istotna okazuje się dobra kondycja fizyczna kandydatów. Osoba starająca się o przyjęcie na służbę musi posiadać zaświadczenie lekarskie.

Test na sprawność polega na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w określonym czasie. Wykonanie tego zadanie nie może przekroczyć 1 minuty i 41 sekund. Tor przeszkód składa się z różnych ćwiczeń, takich jak:

 • Bieg wahadłowy;
 • Przewroty w przód i w tył;
 • Rzuty piłką lekarską;
 • Przeniesienie manekina ważącego 28 kg;
 • Brzuszki z piłką lekarską;
 • Pokonanie skrzyń gimnastycznych.

Wszystkie ćwiczenia muszą być wykonane poprawnie, inaczej nie zostaną zaliczone. Jest to test sprawdzający siłę, wytrzymałość i zwinność kandydatów do służby. 

Test psychologiczny do policji

Największą jednak trudnością dla niektórych osób okazuje się test psychologiczny sprawdzający predyspozycje przyszłych stróżów prawa, według portalu testypolicja.pl. Podczas testu, sprawdzana jest odporność na stres, postawę wobec zadań i dojrzałość emocjonalna.

Badania psychologiczne przeprowadzane są w komendach wojewódzkich przez psychologów. Dzięki nim można sprawić, czy kandydat intelektualnie i osobowościowo nadaje się do służby. Ten etap składa się z kilku części i są to:

 • Rozmowa z psychologiem o doświadczeniach;
 • Test psychologiczny — największy i najważniejszy z testów wchodzących w skład obecnego Multiselectu. Składa się z ponad 100 stwierdzeń dotyczących Twoich cech charakteru, zainteresowań. Sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych, podejścia do życia, stabilności emocjonalnej i zdrowia;
 • Test na inteligencję — są to gry zręcznościowe, testy na podzielność uwagi, zadania matematyczne itp. 

Do wszystkich testów należy się bardzo dobrze przygotować. W internecie można skorzystać z dostępnych w sieci symulatorów. Dzięki nim coraz więcej osób jest doskonale przygotowanych do rozwiązania testu właściwego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *